آموزشگاه بورس پلان با هدف توانمند سازی افراد به کسب سودهای مطمئن در بازار بورس ایران اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی مینماید.هنرجویان با کسب مهارتهای تحلیل بنیادی (فاندامنتال) تکنیکال , روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه قادر خواهند بود سهام برتر را در بهترین قیمتها تشخیص دهند و با مدیریت هوشمند پوزیشن های باز سودهای مناسبی کسب نمایند.