خریدهای گروهی آغاز شد : با هدف هم افزایی سرمایه های عزیزانی که در آموزشگاه بورس پلان آموزش دیده اند و یا سرمایه های خود را در قالب سبدگردانی در اختیار ما قرار داده اند و برای بازدهی بیشتر دوستانی که به ما اعتماد کرده اند تیم تخصصی خرید و فروش سهام تشکیل گردید و با تجمیع سرمایه عزیزان اقدام به خرید سهام بصورت گروهی مینماید.لذا دوستانی که تمایل دارند سرعت بهره وری سرمایه هایشان را بیشتر نمایند میتوانند با شماره های آموزشگاه تماس بگیرند و یا به موبایل آموزشگاه پیامک ارسال نمایند.

شرکت در خریدهای گروهی برای عموم سرمایه گذاران آزاد و رایگان است و هیچ هزینه ای بابت ورود به گروه دریافت نمیشود.